Általános vásárlói tájékoztató

Tisztelt vásárlók!

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.
Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk vásárlóinkat:
Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

I. Általános tájékoztatási adatok

A szolgáltató (továbbiakban vállalkozás) neve: Té-2 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A vállalkozás székhelyének címe: 6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 80/5.
A vállalkozás jelen telephelyének címe: 6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 80/5.
Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címe: Té-2 Bt. 6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 80/5.
A vállalkozás jogi formája: Betéti társaság.
Telefon: +36-20-924-8051
Internet elérhetőség:
Cégjegyzékszám: 03-06-102462 Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.)
Működési engedély: 267/2006.
Hozzáadottérték-adó köteles tevékenység esetén azonosító száma: 20465085-2-03
Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma: nincs
A szakmai biztosíték által fedezett kockázat: nincs
A szakmai biztosíték területi hatálya: nincs
A vállalkozás által alkalmazott szerződési feltételek: jogszabályhelyek (a vevővel rögzített adásvételi szerződésben meghatározottak alapján)
Jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése: Kiskőrösi Városi Bíróság
Békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.)

A vállalkozás által vállalt a törvényi jótállástól eltérő szerződéses jótállási feltételek illetve a törvényi jótállási feltételek:
A vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, illetve ezen Korm. rendelet 3. §-ában szabályozott írásbeli megerősítés kézhezvételétől (ha az áru átvételéig nem kapta meg) számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb a szerződéskötés napjától számított 3 hónap elteltéig. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni.
A terméket a kapott formában vissza kell juttatni címünkre. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, költsége a fogyasztót (vásárlót) terheli. Az eladó jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére.

Az indokolás nélküli elállási jog gyakorlására fennálló idő eltelte utáni minőségi kifogások tekintetében, a Ptk. jótállásra (248 §) és szavatosságra (305-311 §-ok) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Postai csomagokat, technikai okokból sajnos nehezen tudunk fogadni. Kérjük, hogy a termékeket lehetőség szerint valamely futárszolgálattal szállítassa vissza.
Elérhetőségeiket megtalálják adott futárszolgálatok weblapjain. (GLS, DPD)

Interneten történt vásárlással kapcsolatosan viszonteladóink nem tudnak vásárlóink segítségére lenni.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, kötelezettséget vállalunk arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautaljuk a vásárló részére. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat az alábbi telefonszámon: +36-20-924-8051

A vállalkozás által eladott termékek ára: a vevővel rögzített szerződésben meghatározottak alapján.

A vállalkozás által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzői kedvezmények, akciók: weblapon (www.grex.hu) feltüntetett kedvezmények eseti jelleggel az ott meghatározott időtartamban.

A vállalkozás által végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályok felsorolása, ingyenes elérhetősége: jogszabályok a jogi és szállítási feltételekben felsorolva, ingyenesen elérhető a http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalon.
Magatartási kódex ingyenes és korlátozásmentes fellelhetőségi helye: internetes oldalakon.
Más vállalkozásokkal, vagy partnerségi megállapodás keretében folytatott egyéb tevékenység: Viszonteladói hálózat www.grex.hu viszonteladók menüpont alatt.

A vállalkozás honlapjának elérhetősége: www.grex.hu

II. Panaszkezelés

Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja. Ha a panaszt azonnal nem tudja a vállalkozás kivizsgálni, erről és a panaszra adott válasz várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.
A panaszt 30 napon belül köteles a vállalkozás megválaszolni, kivétel, ha a szóbeli panasz azonnal orvoslásra kerül. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól tájékoztatja a panaszost. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy panaszával melyik hatóságnál/vitarendezési fórumnál kezdeményezhet eljárást.

III. A vállalkozás felelősségéről szóló rendelkezések

Felelősséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az eladott termékekre érvényes jogszabályban meghatározott, illetve a gyártók által meghatározott ideig a jótállási szavatossági feltételekért.
A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termékek vásárló általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra.

Amennyiben a minőségi kifogás elintézésével kapcsolatban bármiféle vita merülne fel fogyasztói jogviszony esetén, a megrendelő igényét, a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, illetve közvetlenül a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti. A panaszfórumok adatairól jól látható helyen külön tájékoztató tábla került elhelyezésre az üzletben. Nem fogyasztói jogviszony esetén az illetékes polgári bíróság előtt érvényesíthető az igény.

Jogi útmutató, szállítási feltételek

Általános tájékoztató

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget (gyártó elsődleges felelőssége), a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely a képen látható konfigurációra, felszereltségre vonatkozik. A vállalkozás ajánlatához addig van kötve, amíg a termékek és azok bruttó árai a honlapon a vevők számára hozzáférhetőek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Egyéb feltételek

Személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Külön rendelkezés hiányában, későbbiekben tájékoztathatjuk Önt akcióinkról és újdonságainkról. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A szerződés megkötésekor, aláírásakor győződjön meg arról, hogy a honlapon feltüntetett szerződési feltételekkel megegyeznek-e a kötendő szerződés feltételei. Amennyiben eltérést észlel, jelezze felénk egyeztetés céljából. A felek közötti jogviszonyra a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5. ) Korm. rendeletnek az értékesített termékek szempontjából irányadó rendelkezései vonatkoznak.

Megrendeléskor visszaigazolást küldünk, kérjük a visszaigazoláson lévő adatokat alaposan ellenőrizni és amennyiben hibát tapasztalnak, kérjük azt e-mailben vagy telefonon azonnal jelezni.

Szállítási információk

Házhozszállítással történő rendelés esetén átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, haladéktalanul tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:
A vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, illetve e Korm. rendelet 3. §-ában szabályozott írásbeli megerősítés kézhezvételétől (ha az áru átvételéig nem kapta meg) számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb a szerződéskötés napjától számított 3 hónap elteltéig. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni.
A terméket a kapott formában vissza kell juttatni címünkre. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, költsége a fogyasztót (vásárlót) terheli. Az eladó jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére.

Az indokolás nélküli elállási jog gyakorlására fennálló idő eltelte utáni minőségi kifogások tekintetében, a Ptk. jótállásra (248 §) és szavatosságra (305-311 §-ok) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Postai csomagokat, technikai okokból sajnos nehezen tudunk fogadni. Kérjük, hogy a termékeket lehetőség szerint valamely futárszolgálattal szállítassa vissza. Futárszolgálatok elérhetőségeit megtalálhatják internetes oldalaikon. ( GLS, DPD )

Interneten történt vásárlással kapcsolatosan viszonteladóink nem tudnak vásárlóink segítségére lenni.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, kötelezettséget vállalunk arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautaljuk a vásárló részére. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat az alábbi telefonszámon: +36-20-924-8051

A szerződéssel kapcsolatos információk:

- a megkötendő szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül
- a megkötött szerződés iktatásra kerül és utólag hozzáférhető
- a szerződés nyelve: magyar

Alulírott a szerződésben foglaltakat tudomásul vettem. A szerződésben lévő feltételeket a megrendelés elküldésekor magamra nézve kötelezőnek ismerem el, melyet az áru kísérő okmányának aláírásával is külön megerősítek.

Az eladó adatai

Megnevezése: Té-2 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A székhely címe: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 80/5.
Telefon: +36 (20) 924-8051
Üzlet/telephely címe: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 80/5.
E-mail cím:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Címe: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 80/5.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon 10-17 óráig.
Telefonszáma: +36 (20) 924-8051
Telefonos ügyelet nyitva tartás: munkanapokon 10-17 óráig.
Kapcsolattartó személy: Tóth Zoltán
E-mail címe:
Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 4 munkanap

Vásárlási feltételek

Teljesítés módja: házhozszállítás.
Teljesítés költsége: Szállítási feltételek szerint.
Az online megrendelt termékek kiszállítása általában 4 munkanapon belül történik.
Amennyiben a termék nincs raktáron, úgy e-mail és/vagy telefon útján értesítjük a várható szállításról.

A vásárlás (szerződéskötés) lépései

1. Termékek vagy Akciós termékek oldal megnyitása.
2. Termék kiválasztása, Kosárba gombra kattintás.
3. Kosár tartalma gombra kattintás, mennyiség megadása, Megrendelés leadása gombra kattintás.
4. Adatok megadása után a Jogi Útmutató tartalmának elfogadásával és a Megrendelés gombra kattintással létrejön a szerződés, leadja megrendelését.

Adatbeviteli hibák javításának módja

Ha észleli a hibát, akkor térjen vissza az előző művelethez a böngésző Vissza gombjának megnyomásával és javítsa a hibát. Ha a hibát egyéb esetben, például a megrendelés leadása után a tájékoztató levelünkben találja, akkor kérjük, hogy a hiba javítása érdekében lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken.

Szállítási feltételek

Személyes vásárlás viszonteladóink szaküzleteiben

Minden termékünket lehetőség van személyesen megvásárolni viszonteladóink szaküzleteiben. A viszonteladók árai eltérhetnek a megadott áraktól. Viszonteladói árakkal való összehasonlításnál érdemes figyelembe venni az online vásárlás esetén pluszként jelentkező szállítási költséget is (bruttó 1.500 Ft).

Értékesítési pontjaink az alábbi címen tekinthetők meg: viszonteladók.

Szállítás utánvéttel Magyarország területén

Az árut a megrendelést követően, a telefonon vagy levélben egyeztetett határidőn belül futárszolgálattal elküldjük. Az utánvétes kiszállítás díja bruttó 1.500 Ft. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az értesítésen (e-mailben eljutatott) megjelölt telefonszámon lehet érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást. A csomagot a futárszolgálat munkanapokon 8-16 óra között szállítja.

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon a +36 (20) 924-8051 telefonszámon, vagy e-mailen a címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

További információkat a Vásárlói Tájékoztatóban talál!